Events

View
शेतमाल पणन व्यवस्थेतील समस्या व उपाययोजना

शेतमाल पणन व्यवस्थेतील समस्या व उपाययोजना

 • 03-Jan-2022
 • 11.00am to 12.30pm
नागरी सांडपाण्याचा सिंचनासाठी वापर

नागरी सांडपाण्याचा सिंचनासाठी वापर

 • 09-Jan-2022
 • 11.00am to 12.30pm
कृषी-वन शेतीची उपयुक्तता आणि अर्थकरण

कृषी-वन शेतीची उपयुक्तता आणि अर्थकरण

 • 16-Jan-2022
 • 11.00am to 12.30pm
अक्षय ऊर्जेची कृषी क्षेत्रासाठी उपयुक्तता व अर्थकरण

अक्षय ऊर्जेची कृषी क्षेत्रासाठी उपयुक्तता व अर्थकरण

 • 09-Feb-2022
 • 11.00am to 12.30pm
वेलवर्गीय भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान

वेलवर्गीय भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान

 • 27-Feb-2022
 • 11.00am to 12.30pm
कुक्कुट पालन व्यवसायातील संधि व आव्हाने

कुक्कुट पालन व्यवसायातील संधि व आव्हाने

 • 07-Mar-2022
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची चळवळ आणि भविष्यातील वाटचाल

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची चळवळ आणि भविष्यातील वाटचाल

 • 13-Mar-2022
 • 11.00am to 12.30pm
शेवगा लागवड व विक्री व्यवस्थापन

शेवगा लागवड व विक्री व्यवस्थापन

 • 20-Mar-2022
 • 11.00am to 12.30pm
सीताफळ लागवड: संधि व आव्हाने

सीताफळ लागवड: संधि व आव्हाने

 • 27-Mar-2022
 • 11.00am to 12.30pm
केळीचे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व निर्यात संधी

केळीचे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व निर्यात संधी

 • 17-Apr-2022
 • 11.00am to 12.30pm
महाराष्ट्रातील रानभाज्या

महाराष्ट्रातील रानभाज्या

 • 24-Apr-2022
 • 11.00am to 12.30pm
कृषि पर्यटन संधी व आव्हाने

कृषि पर्यटन संधी व आव्हाने

 • 01-May-2022
 • 11.00am to 12.30pm
शेतमाल प्रक्रियेतून जैवऊर्जा-अन्नदाता ते ऊर्जादाता

शेतमाल प्रक्रियेतून जैवऊर्जा-अन्नदाता ते ऊर्जादाता

 • 22-May-2022
 • 11.00am to 12.30pm