Events

View
कुक्कुटपालन व्यवसाय - डॉ. का. क. खोसे

कुक्कुटपालन व्यवसाय - डॉ. का. क. खोसे

 • 01-Jan-2021
Opportunities in cashew processing / trading - P.B.Kolekar

Opportunities in cashew processing / trading - P.B.Kolekar

 • 30-Jan-2021
शाश्वत शेती व सुक्ष्मजीव - डॉ. कल्याण आपेट

शाश्वत शेती व सुक्ष्मजीव - डॉ. कल्याण आपेट

 • 14-Feb-2021
शाश्वत शेळीपालन - डॉ. संजय मंडकमाले

शाश्वत शेळीपालन - डॉ. संजय मंडकमाले

 • 21-Feb-2021
IMAT General Body Election and Meeting

IMAT General Body Election and Meeting

 • 06-Mar-2021
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

 • 01-Aug-2021
Opportunities & Challenges in FPO Development - Bhushan Nikam

Opportunities & Challenges in FPO Development - Bhushan Nikam

 • 01-Aug-2021
शेतकरी उत्पादक कंपनी - डॉ साहेबराव क्षीरसागर

शेतकरी उत्पादक कंपनी - डॉ साहेबराव क्षीरसागर

 • 01-Aug-2021
अन्न प्रक्रिया उद्योग: संधी व आव्हाने

अन्न प्रक्रिया उद्योग: संधी व आव्हाने

 • 08-Aug-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे कृषि क्षेत्रातील योगदान

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे कृषि क्षेत्रातील योगदान

 • 14-Aug-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
शेतीचे वित्तीय व्यवस्थापन - डाॅ. रोहित निरगुडे

शेतीचे वित्तीय व्यवस्थापन - डाॅ. रोहित निरगुडे

 • 22-Aug-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
निःशुल्क वेबसंवाद - जनुकीय परिवर्तीत पिके: सद्यस्थिती आणि भविष्यातील दिशा

निःशुल्क वेबसंवाद - जनुकीय परिवर्तीत पिके: सद्यस्थिती आणि भविष्यातील दिशा

 • 29-Aug-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
हवामान अंदाजाचा शेतीत सुयोग्य वापर

हवामान अंदाजाचा शेतीत सुयोग्य वापर

 • 05-Sep-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
सुपर केन नर्सरी

सुपर केन नर्सरी

 • 12-Sep-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
संत्रा लागवड़ीतील समस्या व उपाय योजना

संत्रा लागवड़ीतील समस्या व उपाय योजना

 • 19-Sep-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
विकेल ते पिकेल: संकल्पना व अंमलबजावणी

विकेल ते पिकेल: संकल्पना व अंमलबजावणी

 • 03-Oct-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
सेंद्रिय शेती व्यवस्थापन व प्रमाणिकरण

सेंद्रिय शेती व्यवस्थापन व प्रमाणिकरण

 • 10-Oct-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
कांदा बिजोत्पादन

कांदा बिजोत्पादन

 • 17-Oct-2021
 • 11.00AM - 12.30PM
जांभूळ लागवड व व्यवस्थापन

जांभूळ लागवड व व्यवस्थापन

 • 24-Oct-2021
 • 11.00AM - 12.30PM