News & Articles - Recent

View

पाणी टंचाईस सिंचन व्यवस्थापनातील गोंधळ कारणीभूत

15-Apr-2024

Feedback

24-Aug-2022

'आयमॅट' च्या अध्यक्षपदी डॉ. व्यंकट मायांदे

01-Sep-2021

तंत्रज्ञान विस्तारासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा हवी

29-Apr-2021

तापमानवाढीची मुळाक्षरे

01-Apr-2021

Reforming Agriculture

01-Apr-2021

ग्रामविकासात श्री श्री कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थेची मोहोर

01-Apr-2021

काजू उत्पादन तंत्रज्ञान - डॉ. आर. सी. गजभिये

16-Mar-2021

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ आणि कृषी क्षेत्राचे स्थान

01-Jan-2021

देशात आता जनुक क्रांतीची गरज : माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख

13-Jul-2020